maandag 19 juni 2017

EERSTE PAAL PIETER BAAN CENTRUM

Op maandag 12 juni is op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek officieel de eerste paal de grond in gegaan voor het nieuw te bouwen Pieter Baan Centrum (PBC). Het PBC wordt daar naast de kliniek gehuisvest.

 In aanwezigheid van o.a. de directeuren van de Oostvaarderskliniek en het PBC en een afvaardiging van de Omwonendencommissie Stripheldenbuurt, werd het slaan van deze eerste paal een symbolische gelegenheid genoemd.
“Vandaag staan we aan de start van een nieuwe en volgende stap in de samenwerking tussen de Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum. Een samenwerking waarbij beide partijen straks gaan ‘samenwonen’, maar hun eigen identiteit behouden”, aldus Diederik Leusink van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De twee DJI-organisaties zullen op een aantal punten, zoals de beveiliging, gaan samenwerken. Maar voor het overgrote deel blijven zij gescheiden opereren.

 De samenwerking tussen de Oostvaarderskliniek en het PBC is er ook één met een lange voorgeschiedenis. De eerste gesprekken over de vestiging in Almere van het PBC dateren van al enkele jaren geleden. De ingebruikname van het nieuwe pand staat nu gepland voor het voorjaar van 2018.zaterdag 27 mei 2017

OPEN BIJEENKOMST STRIPHELDENBUURTCOMITÉ

Beste Stripheldenbuurtbewoners,
Komt u ook naar de open Stripheldenbuurtcomité bijeenkomst? 
Daar kun je als geïnteresseerde buurtbewoner aan deel nemen, mee praten of luisteren. En als je wilt kun je ook lid worden.

Agenda:

- werven leden comité

- nieuwe foto comité

- Nieuwe buurtinitiatieven

- Nieuwtjes en roddels

- Beheer website

- en aanvullen ........


Woensdag  31 mei
20:00 - 21:30 uur
In de kantine van  buurthuis de Cartoon
Gerrit Th. Rotmanlaan 28, 1336 BA Almere

dinsdag 9 mei 2017

Foto's vordering bouw Oostvaarderskliniek


Er is afgesproken tussen Rijksvastgoedbedrijf, DJI, Oostvaarderskliniek en PBC dat periodiek een foto opname wordt gemaakt van de voortgang van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe Pieter Baan Centrum binnen de kliniek. Dit wordt gedaan met het toepassen van een Drone. Dat is bijzonder en niet dagelijks te zien boven de kliniek. Hierbij de mededeling dat vandaag, 9 mei tussen 11u30 - 12u00 op het achter terrein de drone onder begeleiding van een bouwbegeleider van de kliniek omhoog wordt gelaten om een aantal foto’s te schieten.

Het maken van de foto’s gaan alleen door indien er geen regen is en/of de wind niet te hard waait. Toekomstige foto opnames worden eveneens aangekondigd. Zoals aangegeven zal dit periodiek, indien het weer het toelaat worden uitgevoerd.

maandag 6 maart 2017

OPEN DAG OOSTVAARDERSKLINIEK

8 april 2017
Open Dag FPC de Oostvaarderskliniek
voor omwonenden uit de Striphelden- en Sieradenbuurt

Op zaterdag 8 april 2017 opent de Oostvaarderskliniek haar deuren voor de omwonenden uit de Striphelden- en Sieradenbuurt.
Voor onze buren een unieke kans om eens een kijkje te nemen binnen de muren van een tbs-kliniek.

De deuren gaan deze dag open om 8.45 uur. Koffie, thee en iets lekkers staat voor u klaar. U wordt welkom geheten door de algemeen directeur, waarna de rondleiding start in de kliniek. De Open Dag wordt om 12.00 uur afgesloten.

Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de gesloten deuren van onze kliniek en woont u in de Striphelden- of Sieradenbuurt (postcodegebied 1336)? Geeft u zich dan op voor de Open Dag!

Aanmelden kan via info@oostvaarderskliniek.nl, doe dit vóór 24 maart 2017.
Bij de aanmelding ontvangen wij graag van alle personen die u aanmeldt de volgende gegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Leeftijd
  • Paspoortnummer
Let op! Per adres kunnen er maximaal 4 personen worden aangemeld.
De minimumleeftijd is 12 jaar.

U bent van harte welkom.
Wacht niet te lang met aanmelden i.v.m. een maximum aantal plaatsen!

donderdag 23 februari 2017

START BOUW PIETER BAAN CENTRUM

Eerste bouwactiviteiten Pieter Baan Centrum
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 zal het Pieter Baan Centrum (PBC) haar werkzaamheden verhuizen naar een (deels) nieuw te bouwen pand op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek.


Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Vanaf komende week zullen de eerste bouwactiviteiten beginnen aan de linkerkant van de kliniek, namelijk de aanleg van de bouwweg naar het bouwterrein van het PBC.

 

Deze bouwweg, die gebruikt gaat worden door de aannemer en de leverancier, dient om het bouwterrein te bereiken voor het bouwverkeer en zo een veilige en verantwoorde situatie te creëren, waarbij de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt wordt. 
Om dit te realiseren zal het bouwterrein, dat dus binnen de muren van de kliniek komt te liggen, worden voorzien van een tijdelijke beveiligingsschil binnen het complex, die voldoet aan dezelfde beveiligingseisen als de bestaande buitenmuur. Immers de Oostvaarderskliniek blijft gedurende de bouw normaal in bedrijf.

 

Aan het begin van de bouwweg worden tijdelijke parkeerplaatsen voor medewerkers van de Oostvaarderskliniek en voor de aannemer gerealiseerd. 

Van 7.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur kunnen de werkzaamheden plaatsvinden aan deze bouwweg en tijdelijke parkeervoorziening. 

 

Wat merken omwonenden van deze bouwactiviteiten?

Zowel de omwonenden als de Oostvaarderskliniek zelf zullen de komende tijd merken dat deze bouwactiviteiten plaatsvinden, o.a. door bouwverlichting, vervoer van bouwmateriaal over de bouwweg, etc.
Getracht wordt deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over overlastbeperking. Te denken valt aan afspraken over werktijden van bouwvakkers, parkeren van bouwvoertuigen en rijroutes van bouwverkeer.

 

Vervolg

Na de aanleg van deze bouwweg zullen er verschillende werkzaamheden op het terrein van de Oostvaarderskliniek plaatsvinden. 

 

Zichtbare bouwactiviteiten voor de omwonenden vinden in een later stadium plaats. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het vervangen van de huidige fietsenstalling, naast het hoofdgebouw. Op deze positie zal een entreegebouw worden gemaakt voor de toegang van het PBC.

 

Over dit vervolg en andere ontwikkelingen worden de omwonenden geïnformeerd, vooral via de websites van de Stripheldenbuurt en de Oostvaarderskliniek. 
Op de website van FPC de Oostvaardersklinek kunt u nu al een impressie zien van het nieuwe Pieter Baan Centrum.

 

STRIPHELDENPARK

Nieuwsbrief nummer: februari 2017

 

 

ONTWIKKELING / REALISATIE STRIPHELDENPARK ALMERE BUITEN

Na een zorgvuldige voorbereiding in 2016 van de werkgroep Stripheldenpark (SHP) in nauw overleg met de Gemeente-Almere is er na diverse overlegronden een aanvang gemaakt met de realisatie van het Stripheldenpark. Na de realisatie van de eerste fase, aanplant van circa 40 boomsoorten op 20/12/2016, wordt op 25 februari 2017 de 2e fase gerealiseerd door Herman Navis (stadsboer), en Gerben de Boer, (Boogaart Almere) met medewerking van de Lionsclub en de bewoners van de stripheldenbuurt. De werkzaamheden zullen bestaan uit:

Aanleggen van (wandel)zandpaden o.a. langs de betonnen muur van de TBS Kliniek 

bestemd voor o.a. hondenbezitters die hun honden kunnen uitlaten, naast het pad.

 

Het aanleggen van een Wadi –en blotevoeten pad / kneppel pad  (grote stenen en boomschijven)

Bestemd voor de jeugdige bewoners om er te kunnen spelen en ravotten

 

Het maken van heuveltjes met 4 a 5 Follies( houtsculpturen van striphelden)

Een zichtbare accentuering t.b.v. de uitstraling van het park- en de woonwijk

 

Het plaatsen van een (corten)staal doelschietbord

Voor de voetballende jeugd -en aankomende talenten

 

Aanvullende beplanting (groenblijvend struikgewas)

Bedoeld om een parkachtige sfeer te creëren alsmede ter camouflage van de betonnen wand van de TBS.

 

Het plaatsen van circa 50 stuks eikenhouten palen, lengte 2 meter, doorsnee 20 cm, op strategische plekken in het park

Bedoeld om motorvoertuigen verder te weren uit het SHP.

De houtenpalen zijn afkomstig van het Floriadeterrein en worden hier hergebruikt.

 

De aanleg van een bloembollen veld (binnen de buslus) en 1 follie

Bedoeld als markeringspunt van de wijk -en als verbinding/ link naar de komende Floriade.

 

 

Al het bovenstaande komt tot stand mede dankzij alle betrokken –en eerder gelieerde partijen, hulde daarvoor!!

 

In de planning staat tevens opgenomen dat een aantal “cliënten” van de Tbs-kliniek circa 75 naambordjes voor het arboretum gaat maken die vervolgens in de loop van komend voorjaar door de bewoners van de stripheldenbuurt zullen worden geplaatst. 

 

Erop vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens de werkgroep Stripheldenpark,

René Spijker